Зар: Визний үйлчилгээ хийнэ
Оруулсан: admin | January 23, 2017 4:37 pm

Манайх амжилтгүй болсон визний өргөдлийг Дүрвэгчдийн Хэргийг Хянах Газар (AAT хуучнаар RRT) , Цагаачлалын Хэргийг Хянах Газар (AAT хуучнаар MRT)-д дахин хянуулах, мөн Цагаачлалын Яамны сайдад хүсэлт гаргах зэрэгт мэргэжлийн хуулийн бүрэн үйлчилгээ үзүүлнэ. Мөн хүмүүнлэгийн ангиллаар визний үйлчилгээ үзүүлнэ. Утас: 0413408788. Лицензний дугаар: 0955088

Comments

comments