Манай далайн тээврийн үйлчилгээний нөхцөл

ГАЗРЫН АЧААНы ЖУРАМ: MOZ EXPRESS ба EBID компани Илгээгчийн төлж буй тээврийн зардал нь зөвхөн ачааг Улаанбаатар хүртэл тээвэрлэх, агуулах, түгээх зардлуудын нийлбэр бөгөөд Монгол Улсын Гаалийн татвар болон НӨАТатвар багтаагүй болно. Чингэлгээр орж ирж буй холимог ачааг шуудан илгээмж гэж үздэггүй учир заавал гаалийн бүрдүүлэлт хийж зохих татвар хураамжийг төлж барагдуулж байж ачааг олгодог … Continue reading Манай далайн тээврийн үйлчилгээний нөхцөл