Манай далайн тээврийн үйлчилгээний нөхцөл
Оруулсан: admin | November 5, 2017 9:51 am

ГАЗРЫН АЧААНы ЖУРАМ: MOZ EXPRESS ба EBID компани
Илгээгчийн төлж буй тээврийн зардал нь зөвхөн ачааг Улаанбаатар хүртэл тээвэрлэх, агуулах, түгээх зардлуудын нийлбэр бөгөөд Монгол Улсын Гаалийн татвар болон НӨАТатвар багтаагүй болно.

  1. Чингэлгээр орж ирж буй холимог ачааг шуудан илгээмж гэж үздэггүй учир заавал гаалийн бүрдүүлэлт хийж зохих татвар хураамжийг төлж барагдуулж байж ачааг олгодог тул  хүлээн авагч өөрийн биеэр гаалийн талбай дээр бичиг баримттайгаа очиж гаальд ачаагаа шалгуулж зохих татвар хураамжийг төлөх ёстойг илгээгч тал нь хүлээн авагч талдаа сайтар зааварчлах үүрэгтэй.
  2. Ачаа илгээгч нь холбогдох хууль журмуудын дагуу Австрали, Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон хязгаарласан бараа илгээхгүй байх үүрэгтэй. Илгээсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлагыг илгээгч болон хүлээн авагч нь хүлээнэ. Мөн илгээж буй ачааны мэдээллээ худал мэдүүлсэн бол Монгол улсын гаалийн байгууллага бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тухайн ачаанд гаалийн хяналт хийж үнэлгээ тогтоон, нуун дарагдуулсан ачааны үнэлгээний 30%-тай тэнцэх торгууль нэмж ногдуулдаг болохыг анхаарна уу.
  3. Угаалгын шингэн саван, шампунь, ургамалын тос, биеийн тос гэх мэт шингэн зүйл илгээхгүй байх. Тээвэрлэлтийн явцад хагарч гэмтсэн тохиолдолд MOZ EXPRESS болон ИБИД компани хариуцахгүй бөгөөд бусадын ачааг гэмтээсэн бол зохих хохирлыг хүлээн авагч талаар барагдуулах эрхтэй.
  4. Хүнсний тухай хуулийн 11.1, Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15.9.3-т тус тус заасны дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн болон эм, эмийн бүтээгдэхүүн илгээхгүй байх. Илгээсэн тохиолдолд гаалийн байгууллагаас тавигдах торгууль болон хураан устгах шийдвэр гаргасан тохиолдолд тээвэрлэгч тал хариуцлага хүлээхгүй, хүлээн авагч хариуцлага хүлээнэ.
  5. Ачаагаа баглаж боогоод тээвэрлэхэд бэлэн байдлаар MOZ EXPRESS компанид хүлээлгэн өгнө. Баглаа боодол сайн хийгээгүйгээс ачаа задарч гээгдвэл MOZ EXPRESS болон ИБИД компани хариуцлага хүлээхгүй.
  6. Ачаа хэвийн нөхцөлд 2 сарын дараа Монголд тээвэрлэгдэн очно. MOZ EXPRESS нь ачааг монголд хүргэх ойролцоо хугацааг өгөх боломжтой бөгөөд тодорхой өдөр хоног заан баталгаа өгөх боломжгүй.
  7. Давагдашгүй хүчин зүйлсээс шалтгаалан ачаа хойшлогдсон тохиолдолд MOZ EXPRESS болон ИБИД компани нар хариуцлага хүлээхгүй.

 

Батлав. 2017 оны 2-р сарын 13

Comments

comments