Манай байгууллага
Оруулсан: admin | November 13, 2014 5:23 pm

Манай байгууллага монголд төдийгүй дэлхийн аль ч улсад байгаа монголчуудад Австралийн виз тэр тусмаа оюутны виз аван ирж суралцахад нь тусалж иж бүрэн цогц визний үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд залуучуудад сонирхсон мэргэжил, сургуулиа олж суралцахад нь шаардагдах бүхий л мэдээллээр хангаж туслалцаа үзүүлж байдаг. Үүн дээр мэргэжлийн баталгаат орчуулгын болон нотариатын үйлчилгээ манай энэ үндсэн үйлчилгээг байнга дагалдаж явдаг.

 

Манай байгууллага монголд төдийгүй дэлхийн аль ч улсад байгаа монголчуудад Австралийн виз тэр тусмаа оюутны виз аван ирж суралцахад нь тусалж иж бүрэн цогц визний үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд залуучуудад сонирхсон мэргэжил, сургуулиа олж суралцахад нь шаардагдах бүхий л мэдээллээр хангаж туслалцаа үзүүлж байдаг. Үүн дээр мэргэжлийн баталгаат орчуулгын болон нотариатын үйлчилгээ манай энэ үндсэн үйлчилгээг байнга дагалдаж явдаг.

 

Манай байгууллага монголд төдийгүй дэлхийн аль ч улсад байгаа монголчуудад Австралийн виз тэр тусмаа оюутны виз аван ирж суралцахад нь тусалж иж бүрэн цогц визний үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд залуучуудад сонирхсон мэргэжил, сургуулиа олж суралцахад нь шаардагдах бүхий л мэдээллээр хангаж туслалцаа үзүүлж байдаг. Үүн дээр мэргэжлийн баталгаат орчуулгын болон нотариатын үйлчилгээ манай энэ үндсэн үйлчилгээг байнга дагалдаж явдаг.

Comments

comments